skip to Main Content

MOGOTA proizvodnja in trgovina d.o.o.

Cesta v Trnovlje 7
3000 Celje
Slovenija

Proizvodni obrat:
Razdelj 4
3203 Nova Cerkev
Slovenija

Podatki podjetja:
Davčna številka: SI42989809
Matična številka: 5869013000
Tel: +386 (0)3 78 00 444

Številka vpisa v sodni register: 1/04267/00
Datum vpisa v sodni register: 17.6.1992
Registrski organ: Okrožno sodišče v Celju
Direktor in zakoniti zastopnik: mag. Uroš Goričan

Vodja programa: Petra Goričan
Tehnolog: Alenka Novak, univ.dipl.ing.živ.teh. (zunanja svetovalka)

Pišite nam

    Košarica
    Back To Top